+46 (0)40 622 72 80 support@southwestit.se

Hosted Backup

Kraven på tillgänglighet av data ökar ständigt då IT blir mer och mer affärskritisk inom alla branscher.
Att ställa backupsystemen på säker plats, avskilt från övriga system förbättrar sannolikheten att viktig information inte förloras om det värsta inträffar.

Vi har de senaste tiden sett att crypto viruset har slagit ut företags bokföring och arbetsfiler, vägen tillbaka är lång om du inte har en färsk och fungerande backup.
Med South West  IT’s Remote Backup görs en backup på era servrar och dator/laptop.
Backupen skickas krypterad över er befintliga Internet förbindelse till våra backupservrar och lagras krypterat på vårt disksystem.
Denna process sker automatiskt. Efter att varje backupjobb som har utförs skickas en statusrapport via e-post.
Om olyckan är framme är det bara att ladda ner er backup alternativt budas den på ett USB-minne eller extern hårddisk till er.

South West  IT erbjuder hög säkerhet och tekniskt kunnande.
Serverhallen är direkt ansluten till fiberstamnätet som har flera fysiskt oberoende kopplingar mot olika nationella fibernät för högsta möjliga redundans.

Hallen är utrustad med 24-timmars övervakning, inbrottsskydd, reservkraft och klimatanläggning för högsta möjliga säkerhet.

Hosted Backup

Fördelar:

Mycket användarvänligt gränssnitt

Backup av databasfiler och öppna filer

Webgränssnitt för åtkomst från annan plats

Rapporter via E-post

Versionshantering

Backup skickas 256 bitars AES krypterad över SSL

Fungerar på Windows, Mac, Linux eller Unix

Inkrementell backup tar liten bandbredd i anspråk

Detta ingår:

Automatisk backup alla 365 dagar

Backupmjukvara

Agenter för SQL, Oracle, Exchange och Lotus

Krypteringsskyddad backupdata och överföring

Rapport efter varje backupjobb

E-mail larm vid felrapport

Kontakta oss